γεώργιος δελησ

Το 1997 ίδρυσε την εταιρεία με την επωνυμία “ΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ”. Ύστερα από μια συνεχή και επίπονη επαγγελματική πορεία στα εργοτάξια έχει καταφέρει να ολοκληρώσει με επιτυχία απαιτητικά και υψηλής δυσκολίας έργα, με αποτέλεσμα να έχει εδραιώσει σχέσεις συνεργασίας με αξιόλογες τεχνικές εταιρείες στον χώρο αλλά και με πολλούς ευχαριστημένους πελάτες ιδιώτες.

Ασημακησ δελησ

Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. – Systems Integrator

Είναι συνιδρυτής της εταιρείας Δ | μηχανικοί, η οποία είναι από το 2016 η φυσική μετεξέλιξη της εταιρείας ΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

Έχει καταφέρει να συνάψει επιτυχημένες συνεργασίες με αναγνωρισμένης αξίας μελετητικές εταιρείες στον χώρο (LDK Consultants , ΔΕΚΤΗΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί). Είναι πιστοποιημένος ΚΝΧ Partner και LEED Green Associate.

0
years of experience
0 +
COmpleted projects